Extra serie thuisexamens, op nadrukkelijk verzoek van de FedEC

Positieve trend zichtbaar in slagingspercentages EP-examens
De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend. De cijfers tonen aan dat een groter aantal kandidaten een examen bij de eerste afname haalt. Deze toename is o.a. te danken aan de verbetering van de kwaliteit van de examens. Daarnaast zijn de kandidaten die recent een herkansing deden terug te zien in de slagingspercentages. Via Cito en ‘t Examenpark is het weer mogelijk in te schrijven voor vijf online examens die begin februari worden afgenomen.

Uit examencijfers blijkt dat gemiddeld zo’n 60% van de kandidaten direct slaagt als zij één van de diverse W-examens doen. Voor de U-examens is dat gemiddelde slagingspercentage ruim 50%, met uitschieters naar boven zoals de U5 kennismodule waarvoor bijna 80% van de examenkandidaten slaagde. Van de 700 kandidaten die onlangs een W-softwaretoets afnamen, slaagde 70% bij de eerste poging. Bij de U-softwaretoetsen is dat circa 60%.

Goede start EP-adviesmarkt
Deze percentages tonen aan dat de aanpassingen en verbeteringen die eind 2020 in de examens zijn doorgevoerd nu hun vruchten afwerpen. Bij de afgenomen online thuisexamens (WA-B en UA-B) is er een stijging te zien van circa 10 tot 20% in de slagingspercentages van deze examens. De branches – FedEC, AvEPA en het opleiderscollectief – zijn sterk betrokken geweest bij elke stap van deze verbeteringsslag. Dankzij de positieve trend in de slagingspercentages hebben we een goede start gemaakt op de EP-adviesmarkt. In onderlinge samenwerking zullen we de examens blijven verbeteren.

Nieuwe data online examens
Omdat fysiek bij elkaar komen nog niet mogelijk is worden de examens thuis afgenomen. Via de websites van CITO en ’t Examenpark kunnen adviseurs zich nu weer voor diverse online examens aanmelden. Het gaat om:

  • Dinsdag 2 februari – 9.30 uur: WA-B
  • Donderdag 4 februari – 9.00 uur: UA-D
  • Donderdag 4 februari – 9.30 uur: UA-B
  • Donderdag 11 februari – 9.30 uur: W-5
  • Donderdag 11 februari – 9.30 uur: U-5

Na aanmelding krijgen kandidaten een aanmeldingsbevestiging via het betreffende exameninstituut. De voorbereidingen om behalve deze geplande examens nieuwe online thuisexamens in te plannen zijn inmiddels ook in gang gezet. Inschrijven voor deze examens is mogelijk tot uiterlijk één week voorafgaand aan de datum waarop het examen plaatsvindt.

Examenmodule WA-B, UA-D, UA-B, W-5, U-5
Het aantal aanmeldingen voor de examens ligt ver onder de verwachtingen van BZK, NEN en ISSO. Hierdoor is er de indruk gewekt dat een groot aantal adviseurs in afwachting is van een volgend examen moment. Gezien het feit dat er de komende periode enkel digitaal examens kunnen worden afgenomen is het aantal beschikbare examensets beperkt.

Consequentie hiervan is dat er op korte termijn geen volgende examen data meer beschikbaar komen voor de diverse module die nu worden aangeboden. Hierom hebben de exameninstituten aangegeven de inschrijving voor de examens met enkele dagen te verlengen om meer adviseurs de kans te geven zich in te schrijven. Bent u nog niet gediplomeerd maar wel voornemens de examens te gaan doen? Schrijf u dan nu in om niet gedurende lange tijd uw werk niet te kunnen uitvoeren.

Vanuit de FedEC blijven we uiteraard streven naar een zo optimaal mogelijke verdeling en planning van de examen momenten, maar zijn we ook gebonden aan de mogelijkheden die er liggen. Daarom sturen wij u dit aanvullende bericht.

Meer informatie en vragen
Meer over de EP-examens en de route naar vakbekwaamheid is te vinden op ISSO.nl/kennis/ep. Alle informatie over het stelsel EPG is te vinden op www.gebouwenergieprestatie.nl. Adviseurs wordt aangeraden de nieuwskanalen van RVO, NEN, ISSO en InstallQ in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom bijscholing en EP-examinering.

Plaats een reactie